dr. M. de Kreij (Mark)

Universitair docent - Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid
Universitair docent - Radboud Institute for Culture and History

dr. M. de Kreij (Mark)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Gedurende mijn promotie in Heidelberg deed ik een taalkundig onderzoek naar partikelgebruik bij Homerus en Pindarus, binnen een DFG-onderzoeksgroep onder leiding van Dr. Anna Bonifazi. De resultaten van ons onderzoek zijn online beschikbaar (https://chs.harvard.edu/CHS/article/display/6317) en worden binnenkort gedrukt bij Harvard University Press.

In mijn huidige onderzoek bestudeer ik de Griekse lyriek in Romeins Egypte. Mijn project is een combinatie van literair, papyrologisch en cultuur-historisch onderzoek. Hiernaast werk ik aan verschillende gepubliceerde en nog ongepubliceerde papyri uit de collecties van onder andere Oxford en Yale.

Onderzoeksthema
  • Griekse literatuur, Papyrologie, Culturele geschiedenis van Romeins Egypte

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden