C.K. van Krevel MSc (Charan)

Junior docent/junior onderzoeker - Economische Theorie en Economisch Beleid
Lid - Onderdeelcommissie Faculteit der Managementwetenschappen

C.K. van Krevel MSc (Charan)
Bezoekadres

Heyendaalseweg 141
6525 AJ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9108
6500 HK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Charan van Krevel is junior docent en onderzoeker bij de opleiding Economie and Bedrijfseconomie aan de Radboud Universiteit. Charan heeft hier zowel zijn Bachelor diploma als Master diploma (cum laude) behaald met een specialisatie in Internationale Economie and Beleid. Sindsdien heeft Charan een uitgebreide portfolio aan cursussen verzorgd op zowel Bachelor als Master niveau. Tevens schrijft hij ook het proefschift 'Institutions, natural capital, and sustainable economic growth', waarin hij de fundametele oorzaken voor duurzame groei onderzoekt, en zich specifiek richt op de rol van natuurlijke grondstoffen.

Onderzoeksthema
  • Natural resource conversion for the sustainable development of societies

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Onderwijs

In de media

Curriculum Vitae

Nevenfuncties