prof. dr. E.H. Kroesbergen (Evelyn)

Lid - College van Decanen
Decaan - FSW Bestuur
Hoogleraar - Orthopedagogiek: Leren en Ontwikkeling
Hoogleraar - Behavioural Science Institute

prof. dr. E.H. Kroesbergen (Evelyn)
Contactinformatie
Bezoekadres

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9104
6500 HE NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Zowel in mijn onderzoek als onderwijs ligt de nadruk op het verklaren van individuele verschillen in het leren in de basisschoolperiode, met name het rekenen. Speciale aandacht gaat uit naar de onderwijsbehoeften van kinderen met leerproblemen (zoals dyslexie/dyscalculie/ADHD) en hoogbegaafde kinderen. Wat hebben deze kinderen nodig om goed te leren en zich goed te kunnen ontwikkelen? Binnen het onderzoek richt ik me onder andere op de rol van executieve functies en creativiteit in het leren. Daarnaast houd ik mij bezig met vraagstukken rondom signalering en diagnostiek van leerproblemen en hoogbegaafdheid - en de combinatie van beide.

Publicaties

Nevenwerkzaamheden