prof. dr. D.B.R. Kroeze (Ronald)

Directeur - Centrum voor Parlementaire Geschiedenis
Hoogleraar - Centrum voor Parlementaire Geschiedenis
Hoogleraar - Radboud Institute for Culture and History

prof. dr. D.B.R. Kroeze (Ronald)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Ronald Kroeze is hoogleraar Parlementaire Geschiedenis en directeur van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis dat is verbonden aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hiervoor was hij werkzaam als universitair hoofddocent Politieke Geschiedenis en directeur van de opleiding Geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Eerder hij was als onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en als visiting scholar aan de universiteiten van Oxford (Corpus Christi College), Avignon, Warwick en Berlijn (Humboldt). Hij participeerde in en was initiator van verschillende door NWO, de EU en CNRS gefinancierde projecten. Zijn expertise betreft:

- De geschiedenis van politiek en democratie, en parlementaire geschiedenis;
- De geschiedenis van corruptie en corruptiebestrijding, met inbegrip van de invloed van kolonialisme en dekolonisatie op mondiale normen van goed bestuur
- De wederzijds beïnvloeding van politiek en bedrijfsleven in historisch perspectief; en de impact van (new public) management en neoliberalisme op de Nederlandse en Europese politiek.
- Bedrijfsgeschiedenis en financiële geschiedenis (erfgoed)
- Het "gebruik van het verleden" en toegepaste geschiedenis (inclusief de leergeschiedenis-methode)
- Mondelinge geschiedenis (oral history)

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden