mr. dr. J. Krommendijk (Jasper)

Universitair hoofddocent - Vaksectie Internationaal en Europees Recht

mr. dr. J. Krommendijk (Jasper)
Bezoekadres

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Jasper Krommendijk (1985) is universitair hoofddocent internationaal en Europees recht en tevens directeur van het Onderzoekcentrum Staat en Recht (SteR). Zijn onderzoek richt zich op de wisselwerking tussen internationaal en Europees recht met een bijzondere interesse in mensenrechten, rechtsbescherming en de prejudiciële procedure. In mei 2021 heeft hij een onderzoeksproject gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) op basis van een Veni-subsidie afgerond. In dit project heeft Jasper onderzocht waarom nationale rechters prejudiciële vragen stellen aan het EU Hof van Justitie en wat zij doen met antwoorden. In zijn onderzoek combineert Jasper juridische en empirische methodes, waaronder interviews.

Van 2009 tot 2014 werkte Jasper als promovendus en docent bij de rechtenfaculteit van de Universiteit Maastricht. Zijn proefschrift ging over de impact en effectiviteit van aanbevelingen van VN-mensenrechtencomite's. Jasper is in 2008 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen in Internationaal en Europees recht (LLM) met een specialisatie in mensenrechten. Naast een juridische achtergrond heeft hij ook de bachelor International Organisaties en Internationale Betrekkingen voltooid. Na zijn studie heeft Jasper stage gelopen bij het Ministerie van Economische Zaken waar hij zich heeft beziggehouden met de implementatie van de EU Dienstenrichtlijn en heeft hij gewerkt bij het Ministerie van Justitie op het gebied van het EU strafrecht.

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

In de media

Curriculum Vitae

Nevenfuncties