prof. mr. J. Krommendijk (Jasper)

Hoogleraar - Vaksectie Internationaal en Europees Recht

prof. mr. J. Krommendijk (Jasper)
Bezoekadres

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Jasper Krommendijk (1985) is hoogleraar Rechten van de Mens en tevens directeur van het Onderzoekcentrum Staat en Recht (SteR). Zijn onderwijs en onderzoek richt zich op mensenrechten, de rechtsstaat en effectieve rechtsbescherming. Hij is met name geïnteresseerd in de wisselwerking tussen internationale mensenrechten (VN, EVRM en EU) en de Nederlandse rechtsorde. Krommendijk combineert juridisch-dogmatisch onderzoek met empirisch onderzoek om een goed perspectief te ontwikkelen op het recht in de praktijk. Zijn onderzoek richt zich op de wisselwerking tussen internationaal en Europees recht met een bijzondere interesse in mensenrechten, rechtsbescherming en de prejudiciële procedure. Sinds 2022 bekleedt hij de Jean Monnet Chair on the Rule of Law in the national and EU legal orders (EURoLNAT) in het kader waarvan hij bijvoorbeeld samen met studenten gastlessen verzorgd over de rechtsstaat op bassischolen. In 2023 ontving hij een NWO SGW XS subsidie voor een project over de doorwerking van uitspraken van internationale mensenrechtenhoven en -comités.

In 2014 promoveerde hij aan de Universiteit Maastricht met een proefschrift over de impact en effectiviteit van aanbevelingen van VN-mensenrechtencomite's. Sinds 2014 is hij als universitair (hoofd)docent internationaal en Europees recht, verbonden aan de Radboud Universiteit. Van 2017-2021 werkte Krommendijk aan het door de NWO gefinancierde onderzoeksproject 'It takes two to tango. The preliminary reference dance between the Court of Justice of the European Union and national courts.

Krommendijk is voorzitter van het Netherlands Network of Human Rights Research en is daarnaast lid van de bezwaarcommissie van het Ministerie van VWS en rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Oost-Brabant. Hij is verder lid van de redacties van drie mensenrechtelijke tijdschriften ((het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, EHRC Updates en het Netherlands Quarterly for Human Rights).


Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

In de media

Nevenwerkzaamheden