prof. dr. J.C.J.M. de Kroon (Hans)

Hoogleraar - Ecology

prof. dr. J.C.J.M. de Kroon (Hans)
Bezoekadres

Heyendaalseweg 135
6525 AJ NIJMEGEN
Interne postcode: 31

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Opgeleid als plantenecoloog, heb ik het grootste deel van mijn wetenschappelijk carrière gewerkt aan interacties tussen planten, vooral ondergronds aan wortels en hun gedrag in de dynamische bodem. Ik ben toenemend geïnteresseerd geraakt in hoe de biodiversiteit van ecosystemen wordt gereguleerd. Met collega's en studenten werk ik aan projecten waarin de empirische en statistische methoden worden ontwikkeld waarmee we kunnen begrijpen hoe de soortenrijkdom van plant-, vogel- en insecten-gemeenschappen in stand wordt gehouden.
Ik wil mijn kennis en ervaring aanwenden om vitale ecologische gemeenschappen te ontwikkelen en te beheren. Hiertoe ontwikkel ik programma's met wetenschappers van verschillende disciplines, en ontwikkel partnerships met overheidsinstellingen, industrie, instituten en NGO's. Aan de Radboud Universiteit ben ik de initiatiefnemer en trekker van het interfacultaire consortium Healthy Landscape.
Gedurende 8 jaar ben ik wetenschappelijk directeur geweest van het IWWR - thans het RIBES (Radboud Institute for Biological and Environmental Sciences). Ik ben ook verschillende jaren directeur geweest het Onderwijsinstituut Biowetenschappen. Vanuit de fascinatie voor mijn vak en de urgentie om de achteruitgang van biodiversiteit het hoofd te bieden zet ik mij in voor de opleiding van de nieuwe generatie studenten en promovendi.

Onderzoeksthema Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden

Over
Hans de Kroon wil begrijpen hoe veranderingen in biodiversiteit van planten-, vogels- en insectensoorten optreden. De wereldwijde afname van insecten is voor hem een belangrijk thema. Ook ontwikkelt hij programma's met verschillende samenwerkingspartners om onze biodiversiteit te herstellen.