K.A.M. Kuipers (Kimberly)

Buitenpromovendus - Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies
Buitenpromovendus - Institute for Science in Society

K.A.M. Kuipers (Kimberly)
Contactinformatie
Bezoekadres

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9104
6500 HE NIJMEGEN

Mijn onderzoek richt zich op de variaties en verschillen in perspectieven op duurzaamheid in de landbouwsector van boeren en beleidsmakers. Ondanks het toenemende aantal instrumenten voor de beoordeling van duurzaamheid is er nog altijd geen collectief begrip van wat het inhoudt om duurzaam te zijn of hoe het kan worden bereikt. Dit heeft geleid tot een veelheid aan benaderingen, beïnvloed door verschillende prioriteiten en belangen. De meeste van deze benaderingen zijn voornamelijk gebaseerd op ecologische of economische overwegingen. Hierbij wordt vaak voorbijgegaan aan de alledaagse complexiteiten en verschillen in aannames, standpunten, prioriteiten en belangen tussen belanghebbenden. Uiteindelijk kan dit duurzame ontwikkeling op de lange termijn in de weg staan of een vertekend beeld geven van de uitdagingen waar we voor staan.

Dit project beoogt een beter begrip te krijgen van de perspectieven op duurzaamheid van boeren en beleidsmakers in de provincie Flevoland door de inzet van kwalitatieve en kwantitatieve strategieën, waaronder beleidsanalyse, enquêtes, interviews en participant observaties.

Publicaties

Nevenwerkzaamheden