dr. A.H. Lammer (Andreas)

Universitair hoofddocent - Geschiedenis van de filosofie

dr. A.H. Lammer (Andreas)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Andreas Lammer studeerde filosofie en Duitse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Würzburg, behaalde zijn mastergraad in filosofie aan de King’s College in Londen en promoveerde in filosofie en Arabische studies aan de LMU München. Voor zijn aanstelling aan de Radboud Universiteit werkte hij als onderzoeksmedewerker aan de LMU en het Thomas Instituut van de Universiteit van Keulen en was junior hoogleraar Arabische Filosofie, Cultuur en Geschiedenis aan de Universiteit van Trier.
Zijn onderzoek richt zich op de Griekse, Arabische en Latijnse natuurfilosofie in zowel de Aristotelische als de Avicennische traditie en in het algemeen in de overdracht van filosofische en wetenschappelijke literatuur van het Grieks naar het Arabisch en van het Arabisch naar het Latijn. In het bijzonder kijkt hij naar de metafysische en epistemologische vertakkingen van de natuurfilosofie en probeert de grotere betekenis te begrijpen van de premoderne “theoretische fysica” in de verklaring van de natuur en het milieu. Bijgevolg onderzoekt hij niet alleen fundamentele concepten zoals tijd, plaats en beweging, schepping en eeuwigheid, en evenzo natuur, macht, elementen en lichaam, maar ook theorieën over regen, wolken, donder en bliksem (en hun invloed op het leven) in de antieke en laatantieke filosofie evenals in de Arabische en Latijnse filosofie van de Middeleeuwen.
Hij publiceerde verschillende papers over antieke, laat-antieke en Arabische filosofie, evenals een monografie over de geschiedenis van de Griekse en Arabische natuurfilosofie getiteld “The Elements of Avicenna’s Physics: Greek Sources and Arabic Innovations” (De Gruyter 2018). Sinds 2024 is hij de hoofdonderzoeker van het project "Avicenna Live: The Immediate Context of Avicenna's Intellectual Formation" (ERC Starting Grant 2023).

Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden