dr. I.L. Lammertink (Imme)

Postdoc - Centre for Language Studies
Postdoc - Departement Moderne talen en culturen

dr. I.L. Lammertink (Imme)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Met haar onderzoek wil Imme beter begrijpen wat maakt dat kinderen zo verschillen in het gemak waarmee zij hun moedertaal leren en wat dit ons vertelt over fundamentele aspecten van taalverwerving. In haar onderzoek spelen kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) een belangrijke rol. Deze kinderen hebben heel veel moeite met het leren van hun moedertaal zonder dat hier een duidelijk aanwijsbare oorzaak voor is. De taalproblemen die deze kinderen ervaren hebben een negatieve invloed op hun schoolprestaties en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Imme heeft een multidisciplinaire achtergrond. Ze behaalde een bachelor Nederlandse Taal en Cultuur en onderzoeksmaster Cognitieve Neuroscience aan de Radboud Universiteit. Daarna promoveerde ze op een onderzoek naar statistisch leren bij kinderen met TOS aan de universiteit van Amsterdam (UvA). Haar proefschrift werd beloond met de AVT/Anéla dissertatieprijs 2020. Na haar promotietraject werkte ze twee jaar als senior onderzoeker bij Kentalis. In 2022 combineerde ze haar werk bij Kentalis met een post-doc (en docenten) positie aan de UvA. Ze kon dit doen dankzij een ABC Talent Beurs. In 2022 ontving ze ook een prestigieuze Veni beurs (NWO) voor haar onderzoek naar het onderlinge taalaanbod van kinderen met TOS en hun klasgenoten in het regulier en speciaal onderwijs.

Imme is een groot voorstander van Open Science. Bijna alle data, de analyse scripts en materialen die zij gebruikt voor onderzoeken zijn dan ook openbaar toegankelijk. Daarnaast vindt Imme het ook heel leuk en belangrijk om haar onderzoek te vertalen naar de maatschappij. In dit kader schreef ze blogs voor Wetenschap.nu, deed ze mee aan Science battles en geeft ze graag colleges over taal op middelbare en basisscholen. Samen met Wouter Goudswaard vertaalde ze haar proefschrift naar een stripboek: Het grote TOS-mysterie. Met dit stripboek wil ze meer aandacht genereren voor TOS en hoopt ze basisschoolleerlingen te enthousiasmeren voor taalonderzoek.

Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden