dr. M.E.M. Lansu (Monic)

Universitair docent - Methoden

dr. M.E.M. Lansu (Monic)
Bezoekadres

Heyendaalseweg 141
6525 AJ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9108
6500 HK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Monic Lansu richt zich op projecten bij bedrijven en organisaties die een gedegen analyse willen van complexe dynamische sociale problemen. De leerstoel Methoden specialiseert zich in participatieve methoden, waarbij de kennis en visie van alle betrokkenen centraal staan bij de analyse en daaropvolgende beleidsbeslissingen.

Toegerust met een carrière in het bedrijfsleven, een levenslange interesse in gender en een recente master in sociale psychologie, gespecialiseerd in sociaal-psychologische barrières voor gendergelijkheid, heeft Monic in 2014-2018 promotie-onderzoek gedaan aan de Radboud Universiteit. Haar actieonderzoek richtte zich op de manier waarop participatieve modelbouw - group model building - werkt als een interventiemethode voor gendergelijkheid in de wetenschap.

Deze methode is ingezet in verschillende onderzoeksinstituten van een bèta-faculteit om het probleem van genderongelijkheid gezamenlijk te bespreken, te analyseren, en er oplossingen voor te verzinnen. Het onderzoek werd gefinancierd door het EU KP7 project EGERA (Effective Gender Equality in Research and the Academia).

Na haar promotie is Monic aan de Radboud Universiteit verbonden als universitair docent bij de leerstoel Methoden. Haar onderzoek richt zich onder andere op machtsdynamiek in besluitvormingsprocessen. Recent richt Monic zich op de rol van motivatiefocus (regulatory focus) in besluitvormings- en interventieprocessen.

Onderzoeksthema
  • interventiemethoden
Onderzoeksgroep
  • Hotspot Gender en Power

Publicaties

Projecten

Onderwijs

Curriculum Vitae