dr. T.A.M. Lansu (Tessa)

Universitair hoofddocent - Behavioural Science Institute
Universitair hoofddocent - Ontwikkelingspsychologie

dr. T.A.M. Lansu (Tessa)
Werkdagen maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag, vrijdag

Er is tot nu toe vooral met vragenlijsten onderzoek gedaan naar onderlinge relaties tussen kinderen en adolescenten. Tessa Lansu bekijkt de meer onbewuste en automatische kant van sociale relaties tussen kinderen onder andere via reactietijden en eye-tracking.
Ze onderzoekt of de automatische reactie van kinderen op populaire klasgenoten net zo positief is als de doordachte beoordeling. En ook of deze automatische en doordachte reacties hun gedrag kunnen voorspellen, zoals samenwerking of agressief zijn in een computerspelletje. Verder wil ze weten of populaire kinderen automatisch de aandacht trekken van hun klasgenoten.

Voor een up-to-date overzicht van haar onderzoekspublicaties, zie: https://www.researchgate.net/profile/Tessa_Lansu

Onderzoeksthema Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden