prof. dr. ir. D.A. van Leeuwen (David)

Hoogleraar - Data Science

prof. dr. ir. D.A. van Leeuwen (David)
Bezoekadres

Toernooiveld 212
6525 EC NIJMEGEN
Interne postcode: 47

Postadres

Postbus 9010
6500 GL NIJMEGEN

David van Leeuwen behoort tot de toonaangevende voorhoede op het gebied van automatische spraak-, spreker- en taalherkenning. Hij doet onderzoek naar het automatisch onttrekken van informatie uit spraaksignalen, in het bijzonder wat er gezegd wordt, wie er spreekt en in welke taal. Een ambitie hierbij is om succesvolle technieken van een van de deelgebieden (bijvoorbeeld sprekerherkenning) ook in de andere deelgebieden toepasbaar te maken (bijvoorbeeld spraak-, taal- of accentherkenning). Belangrijk zijn goede definitie van de taak, evaluatiematen en spraakdatabanken. Internationale benchmarkevaluaties vormen een ideaal onderzoekskader.

Prof. Van Leeuwen is bijzonder hoogleraar en werkte vanaf 1994 als onderzoeker bij TNO Human Factors aan verschillende aspecten van spraaktechnologie. Hij evalueerde systemen van automatische spraakherkenning in verschillende talen en was een van de ontwikkelaars van het eerste spreker-onafhankelijke, grote vocabulaire spraakherkenningssysteem voor de Nederlandse taal. Vanaf 2011 was hij werkzaam als forensisch onderzoeker aan het Nederlands Forensische Instituut, en onderzoekt Bayesiaanse technieken voor het presenteren van bewijswaarde in forensische vraagstukken. Vanaf 2014 werkt hij bij NovoLearning, een bedrijf dat zich toelegt op innovatieve manieren van leren. Sinds 2020 is hij werkzaam bij SpraakLab, een bedrijf dat toepassingen van spraaktechnologie implementeert.

Publicaties

Nevenwerkzaamheden