J.L. van Leeuwen MSc (Julia)

Promovendus - Radboud Docenten Academie

J.L. van Leeuwen MSc (Julia)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Julia werkt als promovendus bij de Radboud Docenten Academie. Haar promotieonderzoek richt zich op hoe we het innovatief professioneel potentieel van beginnende docenten in het voortgezet onderwijs kunnen behouden en versterken, bezien vanuit een ecologisch resources perspectief.

Publicaties

Nevenwerkzaamheden