prof. dr. ir. M. van Leeuwen (Mathijs)

Hoogleraar - Internationale Betrekkingen

prof. dr. ir. M. van Leeuwen (Mathijs)
Bezoekadres

Heyendaalseweg 141
6525 AJ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9108
6500 HK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Mathijs van Leeuwen is ontwikkelingssocioloog, gespecialiseerd in conflict en vredesopbouw in ontwikkelingslanden. Na zijn afstuderen bij Wageningen Universiteit in 1999 werkte hij als onderzoeker bij Clingendael, en voor verschillende NGOs in Kenia, Soedan, Guatemala en Bolivia. In zijn promotieonderzoek (Wageningen Rampenstudies, 2004-2008) onderzocht hij aannames over en praktijken van vredesopbouw door maatschappelijke organisaties en hun ondersteuning door internationale ontwikkelingsorganisaties, met veldwerk in o.a. Burundi en Guatemala.

Sinds 2009 werkt Mathijs bij het Centrum voor Internationaal Conflict - Analyse & Management (CICAM). Zijn onderzoek interesses betreffen landconflicten, post-conflict landhervorming, lokale vredesopbouw, staatsformatie, en de discourses van interveniërende organisaties over conflict en vrede. Veel van zijn onderzoeksprojecten zijn interactief van opzet, en dagen beleidsmakers en medewerkers van ontwikkelingsorganisaties uit om zelf te reflecteren op hun werkzaamheden en onderzoeksbevindingen te vertalen naar beter beleid en interventie.

Mathijs is coördinator van de masterspecialisaties ‘Conflict, Territories and Identities’ en ‘Conflict, Power & Politics’ en geeft de volgende cursussen:
• Conflicting Theories; Applying Theoretical Approaches of Conflicts
• Political and Geographical Conflict Resolution
• Natural Resources, Conflict & Governance
• Master Thesis supervision

Publicaties

Projecten