dr. H.J.R. Lenders (Rob)

Universitair docent - Institute for Science in Society
Universitair docent - Environmental Science

dr. H.J.R. Lenders (Rob)
Contactinformatie
Bezoekadres

Heyendaalseweg 135
6525 AJ NIJMEGEN
Interne postcode: 89

Postadres

Postbus 9010
6500 GL NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Rob Lenders is van oorsprong dierecoloog en milieukundige, en specialist op het gebied van historische ecologie van Noordwest-Europa, vooral vanuit het perspectief van mens-dier-relaties (met name vissen, amfibieën, reptielen en zoogdieren). Hij benadert deze relaties zowel vanaf de ecologische als vanaf de humane kant. Hoe zijn dieren in de loop der geschiedenis beïnvloed door mensen en hoe zijn mensen beïnvloed door dieren? Temporeel beslaat zijn interesse het gehele Holoceen, met speciale aandacht voor de periode van de IJzertijd via de Romeinse Periode en de Middeleeuwen tot en met de Vroegmoderne tijd. In zijn onderzoek werkt hij samen met archeologen, historici, sociologen, antropologen, linguisten en filosofen. Hij is medeoprichter van de stichting Reptielen, Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland (RAVON) en een van de initiatiefnemers van het ATHENA-project (Access Tool for Historical Ecology and Environmental Archaeology: https://athena.huygens.knaw.nl).

Onderzoeksthema
  • Socio-ecological interactions
Onderzoeksgroep
  • Institute for Science in Society / Radboud Institute for Biological and Environmental Sciences