prof. dr. P. Leroy (Pieter)

Emeritus hoogleraar - Milieukunde

Pieter Leroy (Deinze, 1954) is hoogleraar Milieu en Beleid bij de sectie Geografie, Planologie en Milieu van de Radboud Universiteit. Hij studeerde sociologie aan de KU Leuven (1972-1976), werkte als onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen (1976-1985) en promoveerde daar (1983) tot doctor in de politieke en sociale wetenschappen. In 1985 kwam hij naar Nederland, eerst als docent aan de toenmalige Rijkshogeschool IJsselland (Deventer). Vanaf 1988 werkte hij als universitair hoofddocent aan de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen, en sinds 1994 als hoogleraar.
Prof. Pieter Leroy doet onderzoek naar maatschappelijke en politieke aspecten van milieuvraagstukken en milieubeleid. Milieuvraagstukken leiden, van lokaal tot mondiaal, tot sociale en politieke vraagstukken: over participatie en democratie, over (on)gelijkheid en macht, over de rol van (wetenschappelijke) kennis, over nieuwe vormen van besluitvorming en beleidsvoering en, niet in het minst, over de definitie en begrenzing van 'het milieu'. In ons onderzoek analyseren en evalueren we die vraagstukken en de voortdurende vernieuwing van milieupolitiek en milieubeleid, natuurlijk tegen de achtergrond van bredere ontwikkelingen zoals regionalisering, Europeanisering, globalisering e.a. Ons onderzoek is bijna altijd vergelijkend: tussen landen, tussen sectoren of in de tijd, om daarmee beter te begrijpen welke mechanismen van institutionele verandering - of van het gebrek daaraan - in het spel zijn.

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Curriculum Vitae

Nevenfuncties