mr. dr. S.M.A. Lestrade (Sjarai)

Universitair hoofddocent - Vaksectie Strafrecht en Criminologie

mr. dr. S.M.A. Lestrade (Sjarai)
Bezoekadres

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag, vrijdag

Sjarai Lestrade is sinds 2019 als universitair docent en daarna als universitair hoofddocent aan de RU verbonden. Van 2017 tot 2019 was zij universitair docent straf(proces)recht aan de EUR. Zij studeerde strafrecht en bedrijfseconomie in Nijmegen en Europees recht in Fribourg (Zwitserland). In 2018 promoveerde zij op een onderzoek naar de strafbaarstelling van mensenhandel.

Onderwijs
Lestrade geeft onderwijs zowel op het terrein van het formele als het materiële strafrecht als het Europees strafrecht. Zij verzorgt samen met prof. Fedorova de hoorcolleges voor het Mastervak Straf(proces)recht Verdiept. Voorts verzorgt zij de hoorcolleges straf(proces)recht in de B1 fase. Zij is de coördinator van de masterscripties strafrecht & criminologie.

Onderzoek
Het onderzoek van Lestrade heeft zowel betrekking op het strafrecht als het strafprocesrecht en de doorwerking van internationaal en Europees recht op het nationale recht. Haar onderzoeksinteresse gaat voorts uit naar de invloed van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen op het straf(proces)recht.

Overige werkzaamheden
Sjarai Lestrade is rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Gelderland. Zij verzorgt het commentaar op de Uitleveringswet voor Tekst & Commentaar Internationaal strafrecht en op de rubriek zeden voor Tekst & Commentaar Strafrecht. Zij is vaste chroniqueur van de najaarskroniek Strafrecht in het NJB. Tevens is zij annotator bij EHRC Updates en SR Updates en lid van de deelredactie EHRM-jurisprudentie voor het tijdschrift Delikt en Delinkwent.

Publicaties

Nevenwerkzaamheden