prof. dr. R.S.E.W. Leuven (Rob)

Hoogleraar - Animal Ecology & Physiology

prof. dr. R.S.E.W. Leuven (Rob)
Bezoekadres

Heyendaalseweg 135
6525 AJ NIJMEGEN
Interne postcode: 30

Postadres

Postbus 9010
6500 GL NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag

Rob Leuven is een expert op het gebied van de effecten van invasieve exoten en fysisch-chemische stressoren op de biodiversiteit en het functioneren van aquatische ecosystemen (rivieren, uiterwaarden, vennen, veen en stedelijke wateren). Zijn huidige onderzoek is gericht op het verwerven van kennis over de oorzaken en gevolgen van biologische invasies, zoals de verspreiding, biologische eigenschappen, milieutoleranties, vestiging en effecten van uitheemse soorten in ecosystemen. Daarbij horen ook de risicobeoordeling en het beheer van exoten, effecten van de klimaatverandering op de wereldwijde herverdeling van de soorten en socio-economische gevolgen van aquatische indringers.

Onderzoeksthema
  • Ecologie, risicoanalyse en beheer van exoten
Onderzoeksgroep
  • Afdeling Dierecologie en Fysiologie

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

Nevenfuncties