N.J.E. Linders (Nik)

Promovendus - Gender & Diversity
Promovendus - Radboud Social Cultural Research

N.J.E. Linders (Nik)

Nik Linders is promovendus bij Gender & Diversity Studies/Radboud Social Cultural Research. Hij behaalde zijn master Politieke Theorie aan de RU in 2020. In zijn onderzoek richt hij zich op processen van radicalisering en is hij geïnteresseerd hoe radicale/extreme ideeën in de mainstream terecht komen. Daarbij richt hij zich op stemgedrag, met name op populistisch rechtste partijen, en de rol van samenzweringstheorieën en mannelijkheid.

Zijn promotieproject gaat specifiek over hoe gender en seksualiteit, en met name mannelijkheid, werken binnen radicaal rechtse politiek. Via mixed methods onderzoek richt hij zich hierbij zowel op primair partijdiscours als stemvoorkeuren en sociale media. Daarnaast werkt hij aan een onderzoek naar de normalisering en mainstreaming van radicaal gedachtengoed, inclusief samenzweringstheorieën, racisme, en misogynie.

Nik heeft onderwijservaring in methodologische en epistemologische benaderingen vanuit een feministisch/intersectioneel perspectief en praktijkgericht onderzoek. De vakken waarbij hij betrokken is als docent focusen op sociale vraagstukken en op beleidsonderzoek.

Publicaties

Onderwijs

In de media

Nevenwerkzaamheden