dr. J.A.A. Linssen (Jeroen)

Universitair hoofddocent - Wijsgerige ethiek en politieke filosofie

dr. J.A.A. Linssen (Jeroen)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Dr. Jeroen Linssen is deskundig op het gebied van de politieke filosofie. In 2005 promoveerde hij op een proefschrift over Michel Foucault. De laatste jaren is hij vooral gericht op de studie naar de verhouding tussen economie en politiek. Speciaal gaat zijn belangstelling uit naar de opkomst en geschiedenis van de liberale en neoliberale kunst van het besturen.

Over
Jeroen Linssen houdt zich bezig met politieke filosofie en de verhouding tussen economie en politiek. Hij kijkt daarbij naar de opkomst van het economisch liberalisme, de doorwerking daarvan in het hedendaags neoliberalisme en de veranderingen in de rol van de overheid die daarmee samenhangen.