mr. dr. I. Lintsen (Imke)

Docent - Vaksectie Sociaal Recht

mr. dr. I. Lintsen (Imke)
Contactinformatie
Bezoekadres

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Werkdagen donderdag

Imke Lintsen is sinds 2014 als docent en onderzoekster verbonden aan de vaksectie Sociaal Recht. Zij verzorgt onderwijs op het gebied van het arbeidsrecht en begeleidt studenten bij het schrijven van hun masterscriptie.

Imke is in 2022 gepromoveerd op het onderwerp ‘De continuïteit van de arbeidsrelatie bij aanbestedingen’. In haar onderzoek heeft Imke de onderlinge afstemming tussen beide rechtsgebieden onderzocht en is zij onder meer nagegaan in hoeverre de doelstellingen van de Richtlijn overgang van onderneming en de Richtlijn inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd tot uiting komen bij Europese aanbestedingen. Overgang van onderneming en het opvolgend werkgeverschap zijn bij uitstek leerstukken waar Imke veel kennis van heeft en waar zij zich ook de komende tijd verder op zal toeleggen. Daarnaast liggen haar interesses bij het collectieve arbeidsrecht. De rol van vakbonden bij arbeidsvoorwaardenvorming en collectief ontslag spreken haar aan.

Imke is naast haar aanstelling als docent op de universiteit ook als advocaat werkzaam bij KienhuisHoving advocaten.

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden