S.M.E. Litjens (Stefanie) MA

Buitenpromovendus - Kunstgeschiedenis
Buitenpromovendus - Radboud Institute for Culture and History

S.M.E. Litjens (Stefanie) MA
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Stefanie Litjens is MA in Kunstgeschiedenis (Radboud Universiteit Nijmegen), en daarnaast MA en PD Res in Conservering & Restauratie van Cultureel Erfgoed, Specialisatie Schilderkunst (Universiteit van Amsterdam). Naast het uitvoeren van promotie-onderzoek als buitenpromovendus, is ze werkzaam als restaurator. Ook is ze actief in vakgerelateerde verenigingen. Zo was ze bij ICOM-CC van 2015 tot 2020 Assistant Coordinator van de Working Group Sculpture, Polychromy and Architectural Decorations. Tot haar expertisegebieden behoren onder andere de Noord-Italiaanse schilderkunst uit de Renaissance, de West-Europese christelijke iconografie, de materiaaltechnische eigenschappen van twintigste-eeuwse olieverf, de restauratie van schilderkunst op doek, op paneel en van polychrome houten sculpturen.
De werktitel van het PhD-onderzoek luidt: P.F.J.M. Hermesdorf en de Nederlandse restauratiegeschiedenis van de twintigste eeuw. Peter Hermesdorf (1923-1991) was privé-restaurator, docent bij het Kunsthistorisch Instituut van de Universiteit Utrecht, en de zoon van rector magnificus B.H.D. Hermesdorf van de Radboud Universiteit. Het restauratie-oeuvre omvat vele kunstwerken, met name schilderijen betreffende meerdere museumcollecties. Behalve de bestudering en omschrijving van uiteenlopende facetten behorend tot het leven en werk van Peter Hermesdorf, wordt er ook een beeld geschetst van de restauratiegeschiedenis van met name de tweede helft van de twintigste eeuw in Nederland en Europa. Het onderzoek wordt benaderd vanuit een kunsthistorisch én restauratietechnisch perspectief.

Onderzoeksgroep
  • RICH/COMPAS

Nevenwerkzaamheden