L. Lok-Epema (Lieneke)

Bedrijfsvoering - Titus Brandsma Instituut

L. Lok-Epema (Lieneke)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Ik geef adviezen aan en ben gesprekspartner voor de wetenschappelijk directeur en het bestuur op het gebied van de bedrijfsvoering. Dit omvat de domeinen personeelszaken en financiën (begroting, voorbereiden jaarrekening, projectbegrotingen, afrekeningen en budgetbewaking).

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden