dr. D.B.G.W. Lyna (Dries)

Universitair docent - Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid
Universitair docent - Radboud Institute for Culture and History

dr. D.B.G.W. Lyna (Dries)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Dries Lyna is sociaal en cultuurhistoricus van de 17de-18de eeuw, met onderzoeksinteresse in VOC nederzettingen rond de Indische Oceaan. Hij behaalde zijn proefschrift aan het Centrum voor Stadsgeschiedenis (Universiteit Antwerpen), was als gastdocent eerder verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel en het Institut d'Etudes Supérieures des Arts Paris, en als Visiting Scholar aan Duke University, Getty Research Institute en University of North Carolina at Chapel Hill.

Zijn lopende onderzoek focust op de sociale geschiedenis van koloniale steden in de 18de eeuw, meerbepaald in Sri Lanka en Zuid-Afrika. In zijn nieuwe project 'Displaced Forgetting' bestudeert hij familiegeschiedenissen van voormalig slaafgemaakten onder Nederlands en Brits bewind in Sri Lanka en Zuid-Afrika i.s.m. Nira Wickramasinghe (Leiden University). Voordien publiceerde hij over culturele economie in de Lage Landen, met aandacht voor kunstmarkten en materiële cultuur (17de-19de eeuw).

Dries is coördinator van de bachelor 'Comparative European History', trekt de RICH-onderzoeksgroep 'Colonial Relations & Structures' en is tevens onderzoeksdirecteur van het netwerk 'Routes & Roots in Colonial and Global History' binnen het N.W. Posthumusinstituut. Daarnaast begeleidt hij aio's Paul van der Linde, Nicholas Chow Sy, Marie Keulen, Wouter Raaijmakers en Pouwel van Schooten.

Studenten geïnteresseerd in de volgende onderwerpen, kunnen bij Dries terecht:

- Alledaags kolonialisme Nederlands Sri Lanka 18de E (procesdossiers)
- Toegang tot rechtspraak Nederlands Sri Lanka 18de E (gerechtsrollen)
- Vrijgelaten slaven Nederlands Sri Lanka 1700-95 (testamenten)
- Samenleven Nederlandse Kaapkolonie 1750-95 (civiele procesdossiers)
- Kredietrelaties Nederlandse Kaapkolonie 1750-95 (kasboeken)
- Free Blacks in Kaapstad 1775-1850 (almanakken)
- Binnenlandse handel in slaafgemaakten Zuid-Afrika 1775-1835 (veilingrollen)
- Afschaffing slavernij Zuid-Afrika 1800-40 (kranten)

Onderzoeksgroep

Publicaties

Projecten

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden

Over
Dries Lyna onderzoekt de sociale geschiedenis van koloniale steden onder VOC-bewind in de 18de eeuw. In zijn nieuwe project 'Displaced Forgetting' bestudeert hij samen met Nira Wickramasinghe (Leiden University) familiegeschiedenissen van voormalig slaafgemaakten onder Nederlands en Brits bewind in Sri Lanka en Zuid-Afrika.