dr. D.B.G.W. Lyna (Dries)

Universitair docent - Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid
Universitair docent - Radboud Institute for Culture and History

dr. D.B.G.W. Lyna (Dries)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Dries Lyna is sociaal en cultuurhistoricus van de 17de-18de eeuw, met bijzondere interesse voor VOC nederzettingen rond de Indische Oceaan. Na zijn opleiding aan de Universiteit Antwerpen verbleef hij als Fulbright Visiting Scholar aan Duke University en het Getty Research Institute. Hij was daarnaast gastdocent aan de Vrije Universiteit Brussel en het Institut d'Etudes Supérieures des Arts in Parijs, en als Visiting Scholar verbonden aan de University of North Carolina at Chapel Hill.

Zijn huidige onderzoek focust op de sociale geschiedenis van koloniale steden in de 18de eeuw, meerbepaald in Sri Lanka en Zuid-Afrika. In zijn nieuwe project 'Displaced Forgetting' bestudeert hij familiegeschiedenissen van voormalig slaafgemaakten onder Nederlands en Brits bewind in Sri Lanka en Zuid-Afrika i.s.m. Nira Wickramasinghe (Leiden University). Voordien publiceerde hij over culturele economie in de Lage Landen, met aandacht voor kunstmarkten en materiële cultuur (17de-19de eeuw).

Daarnaast begeleidt hij aio's Luc Bulten (registratie en landbezit 18de-eeuws Sri Lanka), Nicholas Chow Sy (sociale mobiliteit voormalige slaven 17de-eeuws Manilla), Joël Edouard (informatienetwerken Nederlandse slavenhandel Indische Oceaan 17de-18de eeuw), Marie Keulen (vrijgelaten slaven en religie 19de-eeuws Suriname) en Pouwel van Schooten (sociale mobiliteit vrijgelaten slaven 17de-eeuws Sri Lanka).

Studenten geïnteresseerd in de volgende onderwerpen, kunnen bij Dries terecht:

- Alledaags kolonialisme Nederlands Sri Lanka 18de E (procesdossiers)
- Toegang tot rechtspraak Nederlands Sri Lanka 18de E (gerechtsrollen)
- Vrijgelaten slaven Nederlands Sri Lanka 1700-95 (testamenten)
- Samenleven Nederlandse Kaapkolonie 1750-95 (civiele procesdossiers)
- Kredietrelaties Nederlandse Kaapkolonie 1750-95 (kasboeken)
- Free Blacks in Kaapstad 1775-1850 (almanakken)
- Binnenlandse handel in slaafgemaakten Zuid-Afrika 1775-1835 (veilingrollen)
- Afschaffing slavernij Zuid-Afrika 1800-40 (kranten)

Onderzoeksgroep

Publicaties

Projecten

Onderwijs