dr. L.J. van Maastricht (Lieke)

Universitair docent - Centre for Language Studies
Universitair docent - Departement Taal en communicatie

dr. L.J. van Maastricht (Lieke)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Binnen het Departement Taal en Communicatie geef ik zowel verschillende vakken over Spaanse taal en cultuur, als Fonetiek en Non-verbale Communicatie. Ook doe ik onderzoek naar de faciliterende werking van hand en/of hoofd gebaren in de verwerving van de prosodie van een vreemde taal en de rol die individuele verschillen tussen leerders in deze context spelen. Dit sluit aan bij mijn promotieonderzoek, waarin ik bekeek of Nederlanders zich de intonatie en het ritme van het Spaans eigen kunnen maken (en vice versa) en welke factoren daarbij een bepalende rol spelen, zoals de leerrichting (vanuit het Nederlands Spaans leren of andersom) en de complexiteit van de aan te leren taaleigenschap (intonatie of ritme). Naast mijn werk aan de Radboud Universiteit, zit ik in het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Fonetische Wetenschappen.

Onderzoeksthema Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderwijs

In de media

Nevenwerkzaamheden