mr. J Maat (Johri)

Buitenpromovendus - Vaksectie Strafrecht en Criminologie

mr. J Maat (Johri)
Bezoekadres

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, vrijdag

Met ingang van 2019 ben ik als buitenpromovendus verbonden aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Mijn promotieonderzoek gaat over risicobeheersing van legaal particulier vuurwapenbezit in Nederland in historisch perspectief. Ik doe dit promotieonderzoek naast mijn hoofdfunctie als coördinerend specialistisch adviseur werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties .

Als jurist en bestuurskundige ben ik gespecialiseerd in veiligheid, integriteit en crisisbeheersing en ben ik binnen dit vakgebied werkzaam (geweest) bij het bestuursdepartement van het ministerie van (Veiligheid en) Justitie, de Rijksrecherche, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik ben afgestudeerd in Bestuurskunde/Overheidsmanagement aan de Thorbecke Academie van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (1998) en in Juridische Bestuurswetenschappen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen (2004). In 2011 heb ik de tweejarige executive Master in Security Science & Management (MSSM) aan de Technische Universiteit Delft/Delft TopTech afgerond. Ik schrijf regelmatig vakartikelen die terug te vinden zijn op www.johrimaat.nl/portfolio.

Binnen de Graduate School Law ben ik lid van het onderzoekscentrum 'Staat en Recht' (SteR). Mijn onderzoek valt binnen het onderzoekscluster 'Dragende beginselen & fundamentele rechten'. Verder ben ik lid van het Netherlands Network for Human Rights Research (NNHRR).

Onderzoeksthema
  • : Dragende beginselen & fundamentele rechten (SteR, GSL).

Publicaties

Projecten

Nevenwerkzaamheden