dr. H.M.L. Mak MSc (Marloes)

Onderzoeker - Behavioural Science Institute
Promovendus - Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour
Onderzoeker - Orthopedagogiek: Leren en Ontwikkeling

dr. H.M.L. Mak MSc (Marloes)

Na mijn studie Neuropsychologie aan de Universiteit Utrecht, en mijn daaropvolgende week als onderzoeks- en onderwijsassistent binnen de afdeling Communicatie- en Informatiewetenschappen in Utrecht, ben ik naar de Radboud Universiteit gekomen als promovendus binnen het project van Roel Willems (The effect of sensori-motor and emotional simulation on aesthetic appreciation of literary narratives). Op dit moment doe ik onderzoek naar het effect van mentale simulatie op leesgedrag, door de oogbewegingen te meten van mensen die fictieve verhalen lezen. Ik koppel vervolgens mijn bevindingen uit de oogbewegingsdata aan verschillen tussen personen met betrekking tot de waardering die ze voelen voor de verhalen, de mate waarin ze zich in de verhalen die ze lezen getrokken voelen, hun leeservaring en hun vermogen zich te verplaatsen in andere mensen. Ik ben van plan om, in een volgend deel van mijn onderzoek, mijn bevindingen op het gebied van leesgedrag te koppelen aan het effect van mentale simulatie op hersenactiviteit, gemeten met behulp van een fMRI scanner. Op deze manier kan ik zogeheten online metingen (het meten van gedrag terwijl uit uitgevoerd wordt) koppelen aan offline metingen (het meten van gedrag nadat het uitgevoerd is), binnen het leesonderzoek.

Publicaties

Nevenfuncties