dr. E.E.J. Manders (Erika)

Universitair docent - Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid
Universitair docent - Radboud Institute for Culture and History

dr. E.E.J. Manders (Erika)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Mijn onderzoek richt zich op politieke cultuur en religie in de Romeinse keizertijd en vroeg-Byzantijnse periode. Hierbij kijk ik vooral naar de verspreiding van keizerlijke ideologie via munten, de machtsbalans tussen keizers en bisschoppen en religieus geweld.

Daarnaast houd ik mij bezig met het voor een breed publiek toegankelijk maken van geschiedenis in het algemeen en de Nijmeegse stadsgeschiedenis in het bijzonder. Het project 'Waalpaintings' maakt via muurschilderingen in het centrum van Nijmegen de historische gebeurtenissen die in de stad hebben plaatsgevonden weer zichtbaar.

Publicaties

Projecten

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden