dr. K. Manevska (Katerina)

Universitair docent - Empirische Politicologie

dr. K. Manevska (Katerina)
Bezoekadres

Heyendaalseweg 141
6525 AJ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9108
6500 HK NIJMEGEN

Werkdagen dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Katerina Manevska is als cultureel en politiek socioloog gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft daarvoor gestudeerd aan de Autonome Universiteit Barcelona en de Radboud Universiteit.

In haar onderzoek staat de wisselwerking tussen culturele waarden en sociale structuren en hoe dit van invloed is op politieke denkbeelden en gedrag centraal. Ze onderzocht dit eerst in de context van etnocentrisme, waarbij ze keek naar nationale migratie contexten en de rol van interetnische interacties. Haar belangrijkste bevinding was dat mensen informatie uit de sociale omgeving voornamelijk interpreteren aan de hand van hun bestaande denkbeelden, waardoor deze versterkt worden. Deze bevindingen inspireerden haar om te onderzoeken wanneer mensen juist van denkbeelden veranderen. Dit deed ze in eerste instantie in de context van het VICI-project ‘Van ontevreden werknemer naar ontevreden burger’, geleid door Prof. Dr. Agnes Akkerman. Hierin vond ze dat (reacties op) mondigheid op het werk de politieke denkbeelden van mensen beïnvloeden, en dat dit voor sommige mensen meer het geval is dan voor anderen. Op basis van dit laatste raakte Katerina geïnteresseerd in de vraag hoe, waarom en onder welke omstandigheden volwassenen hun denkbeelden veranderen. Deze vraagt vormt het uitgangspunt voor haar huidige en toekomstige onderzoek.

Katerina’s onderzoeksinteresse is vooral gericht op politieke denkbeelden, tegelijkertijd is ze ervan overtuigd dat interessante en relevante onderzoeksvragen vanuit elk aspect van de samenleving naar voren kunnen komen. Ze vindt het dan ook belangrijk om zich open te stellen voor nieuwe input, zowel op het werk, maar met name ook in het dagelijks leven daarbuiten.

Katerina geeft voornamelijk les in de tweejarige educatieve master maatschappijleer en maatschappij wetenschappen. Ze coördineert deze master, geeft daarin vier cursussen, waaronder een cursus over politieke socialisatie, en ze is mentor voor studenten in deze master.

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden

Over
Katerina Manevska bestudeert culturele en politieke verandering, arbeidsrelaties en interetnische relaties, voornamelijk met kwantitatieve methoden. De manier waarop mensen tegen de wereld aankijken en de waarden en opvattingen waarin dit tot uiting komt, staan centraal in haar onderzoek.