drs. E.A.G. Marsman (Esther)

Onderwijscoördinator - Communicatiewetenschap
Studieadviseur - Communicatiewetenschap

drs. E.A.G. Marsman (Esther)
Contactinformatie
Bezoekadres

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9104
6500 HE NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag

Als studieadviseur is Esther Marsman verantwoordelijk voor het begeleiden en adviseren van studenten tijdens de studie en voor het informeren en adviseren van potentiële studenten. Tevens bewaakt ze ten behoeve van de opleiding de studievoortgang van de studenten, geeft de opleiding op grond van haar bevindingen advies over de inrichting en de organisatie van het onderwijs en voorlichtingsactiviteiten. Ze is onder meer adviserend lid van de examencommissie, de opleidingscommissie en de commissie studieadvies eerstejaars.

Nevenwerkzaamheden