prof. dr. E. Mastenbroek (Ellen)

Afdelingsvoorzitter - Bestuurskunde
Hoogleraar - Bestuurskunde

prof. dr. E. Mastenbroek (Ellen)
Bezoekadres

Heyendaalseweg 141
6525 AJ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9108
6500 HK NIJMEGEN

Prof. dr. Ellen Mastenbroek is hoogleraar European Public Policy. Zij studeerde in 2000 cum laude af in de politicologie en bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2007 promoveerde zij aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over de omzetting van Europese richtlijnen in Nederland. Haar belangrijkste onderzoeksinteresses zijn Europeanisering en de naleving, implementatie, handhaving en ex-post evaluatie van EU-wetgeving. Momenteel werkt zij aan een onderzoek naar de rol van Europese overheidsnetwerken in EU-implementatie, mogelijk gemaakt door een subsidie van de Danish Council for Independent Research (met Dorte Sindbjerg Martinsen en Reini Schrama).

Ellen Mastenbroek heeft ook verscheidene opdrachtonderzoeken gecoördineerd, o.a. over de Europeanisering van het Nederlandse wetgevingsambt (Kenniscentrum Wetgeving), de positie van provincies in Europese beleidsvorming (Interprovinciaal Overleg) en het functioneren van de gele kaartprocedure (Tweede Kamer).

Ellen Mastenbroek begeleidt momenteel vijf PhD-projecten (Ruud van Druenen, Kris van der Pas, Sybren Hardiek, Roos Entius en Emma Leenders). Tevens is zij coördinator van EUROPAL, een multidisciplinaire onderzoeksgroep binnen de RU die zich bezig houdt met de Europeanisering van politiek, bestuur en recht. Sinds 2014 is ze ‘visiting professor’ aan de University of Copenhagen (Department of Political Science) en lid van het editorial advisory board van West European Politics. Hiernaast is voorzitter van de afdeling Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit.

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

Nevenfuncties

Over
Het onderzoek van Ellen Mastenbroek richt zich op het functioneren en de impact van European Administrative Networks. Haar onderzoeksinteresses omvatten de toenemende Europeanisering van nationale overheden, en hoe Europees beleid geïmplementeerd en geëvalueerd wordt op lokaal niveau.