prof. dr. E. Mastenbroek (Ellen)

Afdelingsvoorzitter - Bestuurskunde
Hoogleraar - Bestuurskunde

prof. dr. E. Mastenbroek (Ellen)
Contactinformatie
Bezoekadres

Heyendaalseweg 141
6525 AJ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9108
6500 HK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Prof. dr. Ellen Mastenbroek is hoogleraar European Public Policy. Zij studeerde in 2000 cum laude af in de politicologie en bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2007 promoveerde zij aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over de omzetting van Europese richtlijnen in Nederland. Haar belangrijkste onderzoeksinteresses zijn Europeanisering van nationale overheden en de naleving, implementatie, handhaving en ex-post evaluatie van EU-wetgeving. Daarbij besteedt zij speciale aandacht aan de rol van Europese overheidsnetwerken in het bevorderen van EU-implementatie (met Dorte Sindbjerg Martinsen en Reini Schrama).

Ellen Mastenbroek heeft ook verscheidene opdrachtonderzoeken gecoördineerd, o.a. over de Europeanisering van het Nederlandse wetgevingsambt (Kenniscentrum Wetgeving), de positie van provincies in Europese beleidsvorming (Interprovinciaal Overleg) en het functioneren van de gele kaartprocedure (Tweede Kamer).

Ellen Mastenbroek begeleidt momenteel zeven promovendi (Kris van der Pas, Sybren Hardiek, Roos Entius, Emma Leenders, Karel Nieukoop, Eleonora Kyriakou en Puck Overhaart). Tevens was zij oprichter van EUROPAL, een multidisciplinaire onderzoeksgroep binnen de RU die zich bezig houdt met de Europeanisering van politiek, bestuur en recht. Sinds 2014 is ze ‘visiting professor’ aan de University of Copenhagen (Department of Political Science) en lid van het editorial advisory board van West European Politics. Hiernaast is zij voorzitter van de afdeling Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit.

Onderzoeksthema
  • Europees Beleid

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden

Over
Het onderzoek van Ellen Mastenbroek richt zich op het functioneren en de impact van European Administrative Networks. Haar onderzoeksinteresses omvatten de toenemende Europeanisering van nationale overheden, en hoe Europees beleid geïmplementeerd en geëvalueerd wordt op lokaal niveau.