dr. A.C.S. Mathijssen (Sven)

Plv. hoofdopleider - Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

dr. A.C.S. Mathijssen (Sven)
Bezoekadres

Thomas van Aquinostraat 4
6525 GD NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9104
6500 HE NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Sven Mathijssen is plaatsvervangend hoofdopleider bij de Radboud International Training on High Ability (RITHA) en docent bij de European Council for High Ability (ECHA)-opleiding. Sinds januari 2021 is hij de inhoudelijk hoofdredacteur van 'Talent', een populair-wetenschappelijk tijdschrift over hoogbegaafdheid.

Sven heeft Psychologie (richting: Kinder & Jeugd) gestudeerd aan Tilburg University, waarbij hij stage liep bij het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO Talent Development). Na zijn stage heeft hij aldaar als ontwikkelingspsycholoog gewerkt.

Naast zijn werkzaamheden was Sven externe promovendus bij Tilburg University. Binnen zijn promotieonderzoek analyseerde hij menstekeningen van kinderen met kenmerken van begaafdheid. Met onderzoek volgend op zijn proefschrift wil Sven een screeningsinstrument ontwikkelen, waarmee hij poogt een bijdrage te leveren aan het signaleringsproces van talenten en behoeften van jonge kinderen (4-6 jaar) voor wie het reguliere curriculum op scholen hier onvoldoende in voorziet.

Publicaties

Nevenwerkzaamheden