prof. dr. E.A.V. Matthies-Boon (Vivienne)

Hoogleraar - Wijsgerige ethiek en politieke filosofie
Universitair hoofddocent - Wijsgerige ethiek en politieke filosofie

prof. dr. E.A.V. Matthies-Boon (Vivienne)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagProf. dr. Vivienne Matthies-Boon is bijzonder hoogleraar in de afdeling Ethiek en Politieke Filosofie van de Radboud Universiteit. Ze coördineert het Research Centre for Philosophy and Society van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen.

Daarnaast leidt ze het Platform Ethiek binnen het landelijke expertisenetwerk voor Post COVID (PCNN) en coördineert ze een ethische commissie die de oprichting van poliklinieken Long Covid in Nederland adviseert en begeleidt.

Met een interdisciplinaire filosofische achtergrond in Duitse kritische theorie, existentialisme en de fenomenologie van politiek geweld, is ze vooral geïnteresseerd in de affectieve en belichaamde dimensies van ziekte en gezondheid, en vooral ook de strijd voor erkenning en epistemisch onrecht.

Het was ook vanwege deze interesses dat ze het boek "Breaking Intersubjectivity: Towards a Critical Theory of Counter-Revolutionary Trauma in Egypt" heeft geschreven (2022, Rowman and Littlefield). Hierin ontwikkelt ze niet alleen een radicaal nieuw begrip van trauma (gebaseerd op Duitse kritische theorie), maar onderzocht ze ook hoe het Egyptische leger het potentieel van zelfmanifestatie en creatieve collectieve wording van Egyptische activisten vernietigde.

Momenteel is ze geïnteresseerd in vergelijkbare thema's van kwetsbaarheid, (on)rechtvaardigheid, existentiële crisis en politiek met betrekking tot Long Covid patiënten. Ze bestudeert de ervaringen van Long COVID patiënten vanuit een kritisch humanistisch en fenomenologisch perspectief, en draagt actief bij aan het publieke debat in Nederland over Long COVID.

Publicaties

Projecten

Onderwijs

In de media

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden