dr. S.M. Meeder (Sven)

Universitair hoofddocent - Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid
Universitair hoofddocent - Radboud Institute for Culture and History

dr. S.M. Meeder (Sven)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Universitair docent Middeleeuwse Geschiedenis

Dr. Sven Meeders onderzoeksterrein is de intellectuele geschiedenis van de achtste en negende eeuw in West-Europa. Hij onderzoekt de verspreiding en receptie van geleerde teksten, ideeën en personen in de vroege middeleeuwen.

Anders dan in onze moderne tijd, waarin je kennis (net als nonsens) met één muisklik kunt delen met de hele wereld, was de verspreiding van kennis in de middeleeuwen een arbeidsintensief en traag werkje: de ene geleerde leende een boek van de ander, kopiëerde het met de hand, en vervoerde het vervolgens naar zijn eigen onderkomen. Dit proces kunnen we, met de duizenden manuscripten die bewaard zijn gebleven, proberen te volgen. Hiermee lichten we een tipje van sluier op van de geleerde netwerken in de vroege middeleeuwen. Daarnaast kunnen de (soms subtiele) veranderingen die een middeleeuwse geleerde aanbracht op de door hem verkregen teksten, en zijn gebruik van het werk, ons veel vertellen over de wijze waarop men in de middeleeuwen nieuwe ideeën interpreteerde en verwerkte.

Dit proces heeft ook moderne relevantie. Middeleeuws Europa was, misschien nog meer dan onze moderne maatschappij, een multi-culturele samenleving en geleerden werden continu geconfronteerd met nieuwe teksten en andere geleerde tradities. De wijze waarop middeleeuwse geleerden omgingen met de verspreiding van deze ideeën vertelt ons veel over het mechanisme van de wisselwerking tussen geleerde en culturele verschillen.

Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden