prof. dr. M.J. van Meeteren (Masja)

Hoogleraar - Vaksectie Strafrecht en Criminologie

prof. dr. M.J. van Meeteren (Masja)
Contactinformatie
Bezoekadres

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, donderdag

Masja van Meeteren is hoogleraar Criminologie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit. Haar onderzoeksinteresse gaat uit naar vraagstukken op het snijvlak van criminaliteit en sociale ongelijkheid. Met zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden onderzoekt zij het functioneren van de strafrechtspleging en de beleidsmatige aanpak van criminaliteit, de rol van slachtoffers daarbinnen en de mate waarin mensen actoren en organisaties in de rechtshandhaving legitiem achten. Ze focust daarbij op het inzichtelijk maken en begrijpen van etnische en andere sociale verschillen.

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden