dr. F. Meijer (Fons)

Postdoc - Centrum voor Parlementaire Geschiedenis
Postdoc - Radboud Institute for Culture and History

dr. F. Meijer (Fons)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend

Fons Meijer is historicus en werkt als onderzoeker bij het Centrum van Parlementaire Geschiedenis van de Radboud Universiteit. Zijn expertise bestaat uit de geschiedenis van de maatschappelijke omgang met – en de culturele verwerking van – rampen. Aan de Radboud Universiteit promoveerde hij in 2022 op een proefschrift op de relatie tussen grootschalige rampspoed en natievorming in negentiende-eeuws Nederland. Verder publiceert hij over de naoorlogse politieke geschiedenis van Nederland, in het bijzonder over de verhouding tussen politiek en media en de rol van opinieonderzoek. Hij studeerde Geschiedenis aan de Radboud Universiteit en aan The University of Sheffield (UK).

Publicaties

Projecten

Onderwijs

In de media

Nevenwerkzaamheden