prof. dr. mr. S. Meijer (Sonja)

Hoogleraar - Vaksectie Strafrecht en Criminologie

prof. dr. mr. S. Meijer (Sonja)
Bezoekadres

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Werkdagen vrijdag

Sonja Meijer is per 1 maart 2020 benoemd tot hoogleraar Penitentiair Recht aan de Radboud Universiteit. Daarnaast is zij tevens universitair docent straf(proces)recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij studeerde strafrecht en privaatrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2012 is zij aan Tilburg University gepromoveerd op een proefschrift getiteld Openbaar ministerie en tenuitvoerlegging waarin zij vanuit constitutioneel en strafrechtsdogmatisch perspectief onderzoek heeft gedaan naar de positie van het openbaar ministerie en het ministerie van Justitie bij de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties. In 2016 was zij visiting scholar aan het Institute of Criminology, Centre for Penal Theory and Penal Ethics, Cambridge University.

Onderzoek
De expertise van Sonja Meijer is het penitentiaire recht, dat wil zeggen het recht dat betrekking heeft op het opleggen en tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties en in het bijzonder de rechtspositie van gedetineerden. Haar onderzoek ziet daarnaast op het strafprocesrecht, waarbij zij zich in het bijzonder richt op de positie van het slachtoffer in het strafproces.

Onderwijs
Sonja Meijer geeft aan de Radboud Universiteit onderwijs in het mastervak Straf(proces)recht Verdiept, onderdeel Penitentiair Recht alsmede enkele colleges penitentiair recht in het bachelorvak Straf(proces)recht II. Daarnaast geeft zij cursussen over het penitentiair recht aan leden van de rechterlijke macht, advocaten en medewerkers en leden van de RSJ.

Publicaties

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden