prof. dr. mr. S. Meijer (Sonja)

Hoogleraar - Vaksectie Strafrecht en Criminologie

prof. dr. mr. S. Meijer (Sonja)
Bezoekadres

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Werkdagen vrijdag

Sonja Meijer is hoogleraar Penitentiair Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en universitair hoofddocent Straf(proces)recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Tevens is zij aan de VU programmaleider van het onderzoeksprogramma Empirie en Norm van de afdelingen Strafrecht en Criminologie, lid van het dagelijks bestuur van de afdeling Strafrecht (sinds 2014) en voorzitter van de Opleidingscommissie Rechtsgeleerdheid (sinds 2017). Daarnaast is zij raadslid en domeinhouder gevangeniswezen bij de afdeling Advies van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Van 2013-2021 is zij tevens plaatsvervangend rechter geweest bij de rechtbank Amsterdam.

Haar onderwijs en onderzoek richten zich op het straf(proces)recht en i.h.b. het sanctierecht (het opleggen en tenuitvoerleggen van straffen en maatregelen), detentierecht en penologie. Strafrecht en maatschappij zijn in haar onderwijs en onderzoek onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zij richt zich op de strafrechtsketen als geheel, de strafdoelen die daarbinnen worden nagestreefd, strafrechtelijk beleid dat wordt gevoerd en de rechten van zowel de verdachte en het slachtoffer daarbinnen.

In haar onderzoek combineert zij juridisch-dogmatische, juridisch-empirische en rechtsvergelijkende onderzoeksmethoden.

Zij is projectleider geweest van diverse (WODC-)onderzoeken.
In 2016 is zij visiting researcher geweest aan het Centre for Penal Theory and Penal Ethics van het Institute of Criminology, Cambridge University.

Sonja is redactielid van het tijdschrift Sancties, deelredacteur rubriek Vrijheidsstraf voor Delikt en Delinkwent, deelredacteur rubriek Penitentiair Recht KwartaalSignaal Ars Aequi. Sonja is annotator voor Tekst & Commentaar Strafrecht van de bepalingen over straffen in Boek 1 Sr voor Tekst & Commentaar Strafrecht en Boek 6 voor Tekst & Commentaar Strafvordering.

Zij is daarnaast regelmatig gastspreker, docent inPAO-onderwijs, voorzitter van WODC commissies.

Zij heeft een BKO en SKO.

Publicaties

Onderwijs

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden