prof. dr. M.A.W. Merkx (Matthias)

Hoogleraar - Faculteit der Medische Wetenschappen (Radboudumc)

prof. dr. M.A.W. Merkx (Matthias)
Contactinformatie
Bezoekadres

Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA NIJMEGEN
Interne postcode: 590

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Mediacontacten verlopen via persvoorlichting Radboudumc, tel. (024) 361 89 10.

Thijs Merkx is bijzonder hoogleraar ‘Trends en Patronen in Kanker en Zorg’ (‘Trends and Patterns in Oncology’) bij IQ Healthcare. Aan de hand van wetenschappelijk duiding van trends, patronen en praktijk variaties voor de oncologie, zoekt hij naar antwoorden op onderstaande vragen om de maatschappelijke discussie te kunnen voeren:

Bestaan er geografische verschillen / ruimtelijke patronen in het voorkomen van kanker en de daaraan gerelateerde curatief en palliatief zorggebruik in Nederland?
Hoe moeten deze verschillen worden geduid en wat betekenen deze in internationaal perspectief?
Zijn er trends en praktijk variaties vanuit de NKR als population based registry sinds 1989 te ontdekken die aan 1 en 2 duiding kunnen geven?
Thijs Merkx is in 1985 afgestudeerd als tandarts en in 1989 als arts aan de RU Groningen. Sinds hij in 1994 zijn opleiding MKA-chirurg afrondde bij het Radboudumc was hij staflid bij de afdeling MKA met aandachtsgebied ‘hoofdhals oncologie’. In 2000 promoveerde hij en in 2008 werd hij benoemd op de leerstoel ‘MKA Oncologie & Orale Geneeskunde’ binnen de afdeling MKA van het Radboudumc. In 2021 werd zijn leerstoel omgezet in de bijzondere leeropdracht ‘Trends en Patronen in Kanker en Zorg’, gepositioneerd bij de afdeling IQ healthcare. Binnen en buiten het Radboudumc vervulde hij vele bestuurlijke functies en rollen.

Per 1 december 2019 werd hij benoemd als voorzitter RvB van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Vanuit deze positie participeert hij in vele landelijke oncologische en palliatieve overleg structuren.

Onderzoeksthema
  • Healthcare Improvement Science
Onderzoeksgroep

Publicaties

Nevenwerkzaamheden