prof. dr. T.J.M. Mertens (Thomas)

Hoogleraar - Filosofie

prof. dr. T.J.M. Mertens (Thomas)
Contactinformatie
Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Prof. Thomas Mertens bestudeert de verhouding van recht en moraal vanuit een hoofdzakelijk Kantiaanse inspiratie. Zijn belangstelling is soms historisch van aard, maar vaak ook toegespitst op actuele vraagstukken. Hij publiceerde over een diversiteit van onderwerpen, waaronder mensenrechten, de rechtsfilosofie van Kant, de problematiek van oorlog en vrede en recht en moraal in verband met het nazisme.

Publicaties

Onderwijs

Nevenfuncties