dr. R. Meuleman (Roza)

Universitair docent - Radboud Social Cultural Research
Universitair docent - Sociologie

dr. R. Meuleman (Roza)
Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag


Roza Meuleman is universitair docent bij de vakgroep Sociologie aan de Radboud Universiteit en lid van het onderzoeksinstituut Radboud Social Cultural Research (RSCR) en het Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology (ICS).

Ze is gespecialiseerd in onderzoek naar sociale ongelijkheid en diversiteit op de arbeidsmarkt. Haar belangrijkste onderzoeksfocus ligt op sociaal en cultureel kapitaal, waarbij ze onderzoekt hoe deze hulpbronnen worden vertaald in inter-generationele en intra-generationele beroepsvoordelen. Ze onderzoekt hoe hulpbronnen de mobiliteit kunnen bevorderen of ongelijkheid kunnen bestendigen, door bepaalde groepen toegang te geven tot gewenste beroepsposities, of hen te helpen vooruitgang te boeken op de arbeidsmarkt in termen van inkomen, sociale mobiliteit en promotie.

Een rode draad in haar werk is het onderzoeken van de rol van culturele smaken bij het vormen en onderhouden van sociale netwerken en hoe dit het succes op het werk beïnvloedt. Zij ontving op dit terrein een NWO Veni-subsidie.

Haar onderzoek omvat ook het bestuderen van de manier waarop sociale en culturele netwerkbronnen bijdragen aan genderverschillen in beroepssucces. In 2023 ontving ze een NWO OC XS-subsidie om te onderzoeken in hoeverre ongelijke netwerksamenstelling en ongelijke netwerkrendementen de genderverschillen in carrièresucces verklaren.

Binnen haar onderzoekslijnen heeft Roza uitgebreide ervaring met het organiseren van grootschalige (inter)nationale longitudinale dataverzamelingen, zoals de European Social Survey en Familie Enquête Nederlandse Bevolking, en werkte ze samen met de Longitudinale Internetstudies voor de Sociale wetenschappen (LISS/Centerdata) aan verschillende dataverzamelingen.

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden