dr. R. Meuleman (Roza)

Universitair docent - Radboud Social Cultural Research
Universitair docent - Sociologie

dr. R. Meuleman (Roza)
Werkdagen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag


Roza Meuleman is universitair docent bij de vakgroep Sociologie aan de Radboud Universiteit en lid van het onderzoeksinstituut Radboud Social Cultural Research (RSCR) en het Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology (ICS).

Haar onderzoek richt zich op cultureel en sociaal kapitaal, de gevolgen daarvan voor de arbeidsmarkt en de verschillen hierin tussen mannen en vrouwen. In 2017 ontving ze een Veni-subsidie (NWO) om te onderzoeken in hoeverre culturele interesses de sociaaleconomische status van het sociale netwerk van mensen beïnvloed en in hoeverre dit een effect heeft op indicatoren van sociale ongelijkheid en sociale cohesie.

Roza Meuleman was betrokken bij de coördinatie van verschillende datacollecties: de European Social Survey Ronde 7 (2014-2015), Ronde 8 (2016-2017) en Ronde 9 (2018-2019) (ESS: Netherlands), Familie-enquête Nederlandse bevolking (FNB). Daarnaast werkte ze samen met de Longitudinale Internetstudies voor de Sociale wetenschappen (LISS panel) aan verschillende dataverzamelingen.

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs