prof. dr. H.J. Meurs (Henk)

Hoogleraar - Methoden

prof. dr. H.J. Meurs (Henk)
Contactinformatie
Bezoekadres

Heyendaalseweg 141
6525 AJ NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9108
6500 HK NIJMEGEN

Prof. Henk Meurs doet onderzoek naar de relatie tussen ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteit. Waar komt de mobiliteitsgroei vandaan? Hoe ontwikkelt deze zich verder en welke maatregelen zijn daarop van invloed? Aanleg van nieuwe infrastructuur is soms nodig, maar leidt op termijn tot extra mobiliteit. Prijsbeleid (kilometerheffing) moet zorgen voor betere afstemming van ruimtelijk en verkeersbeleid. Verkeerskundigen en ruimtelijk ordenaars zullen veel vroeger in planprocessen moeten samenwerken dan nu het geval is. Meurs heeft ervaring met ontwikkeling en evaluatie van beleid op terreinen als weginfrastructuur, openbaar vervoer, fiets op uiteenlopende ruimtelijke schaalniveaus. Hij is directeur van het onderzoeksbureau MuConsult in Amersfoort.

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden