G.G. Middelbeek (Guus)

EduSupport - Onderwijsinstituut voor Biowetenschappen

G.G. Middelbeek (Guus)
Contactinformatie
Bezoekadres

Heyendaalseweg 135
6525 AJ NIJMEGEN
Interne postcode: 53

Postadres

Postbus 9010
6500 GL NIJMEGEN

Ons team Practical Education & Educational Support Biosciences helpt onderwijsmedewerkers bij het ontwikkelen, innoveren en organiseren van (praktisch) onderwijs binnen de Bachelor Biology aan de Radboud Universiteit. Vanwege onze samenwerking met cursus- en programmacoördinatoren door de gehele Bachelor hebben we een proactieve rol in het identificeren van mogelijkheden om het Bachelor programma te verbeteren. Daarnaast coördineren mijn collega's (Lydia Ketelaars, Anne de Rond, Wyboud Stijns) en ikzelf de ontwikkeling van (practicum)vaardigheden die binnen het Bachelorprogramma aan bod komen (bv. verslaglegging, labvaardigheden, peer feedback, mondeling presenteren, etc.) en hebben we een ondersteunende rol in het implementeren van het nieuwe Bachelor curriculum en de bijbehorende Biologists in Society (BIS) componenten. Ook zijn we verantwoordelijk voor de portfoliocursus, waarin we via specifieke opdrachten onze studenten begeleiden in hun studie- en loopbaanproces, zodat ze hier in de toekomst doordachte keuzes in kunnen maken.

Nevenwerkzaamheden