T. Miechels MA (Tim)

Promovendus - Metafysica en filosofische antropologie

T. Miechels MA (Tim)
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Mijn onderzoek richt zich op de kritiek op het idee van naturalisme, zoals geformuleerd door fenomenologen Edmund Husserl en Martin Heidegger. Om die kritiek goed te kunnen begrijpen, is het belangrijk om te weten wat beide denkers verstaan onder 'natuur' en hoe zij de verhouding tussen filosofie en wetenschap denken. Deze inzichten gebruik ik om een nieuwe, kritische houding te ontwikkelen ten opzichte van het hedendaagse project 'Naturalizing phenomology'.

Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderwijs

Nevenwerkzaamheden