prof. dr. I. Molenaar (Inge)

Hoogleraar - Behavioural Science Institute
Hoogleraar - Orthopedagogiek: Leren en Ontwikkeling

prof. dr. I. Molenaar (Inge)

Dr. Inge Molenaar is hoogleraar onderwijs en artificiele intelligentie bij leren, onderwijs en ontwikkeling group van het Behavioural Science Institute (BSI) van de Radboud Universiteit. Haar onderzoek gaat over onderwijstechnologie en gepersonaliseerd leren. Ze geeft leiding aan het Adaptive Learning Lab waarin ze projecten uitvoert die zich enerzijds richten op het gebruik van adaptieve onderwijstechnologieën in het Nederlandse onderwijs en anderzijds nieuwe prototypes ontwikkelt waarin AI een belangrijke rol spelen. Inge werkt al meer dan 20 jaar op het raakvlak tussen onderwijs en technologie in verschillende rollen van ondernemer(initiatiefnemer van Ontdeknet) tot academicus. Haar werk richt zich momenteel vooral richt op toekomstig scenario’s voor AI in het onderwijs. Hierin staan hybride systemen centraal die leraren en leerlingen in staat stellen hun menselijke intelligentie te versterken met kunstmatige intelligentie. Ze adviseert o.a. de UNESCO (Beijing Consensus) en de OECD op dit vlak. Daarnaast is dr. Molenaar lid van het strategisch team van de Nederlandse AI Coalities, lid van de Ethiek adviesraad en de coördinator van European Center for Innovative Research (ECIR): “Measuring and Supporting Students’ Self-Regulated Learning in Adaptive Educational Technologies”, een samenwerking tussen Florida State University, Technical University Munchen, University of Oulu, de University of Edinburgh en Monash University. Ze heeft verschillende prijzen en beurzen gewonnen waaronder een VENI en ORA subsidie.

Onderzoeksthema
  • Adaptieve Leermiddelen, data, Learning Analytics en Artificiële Intelligentie in het onderwijs
Onderzoeksgroep

Publicaties

Projecten

Onderwijs

In de media

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden

Over
Inge Molenaar is directeur van het Nationaal Onderwijslab AI en leidt het wetenschappelijk programma. Ze onderzoekt van de pedagogische, maatschappelijke en sociale consequenties van intelligente digitale onderwijsinnovaties. Molenaar is internationaal expert op het gebied van AI in onderwijs, vooral de rol van technologie in leer- en onderwijsprocessen.