mr. drs. S. Mommers (Sophie)

Docent - Vaksectie Strafrecht en Criminologie

mr. drs. S. Mommers (Sophie)
Bezoekadres

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Sophie Mommers is sinds 2017 als docent en promovenda verbonden aan de vaksectie Strafrecht en Criminologie. Binnen de SteR onderzoeksgroep Conflictoplossende Instituties doet zij multidisciplinair onderzoek. Haar proefschriftonderzoek gaat over bedrijfsmatige elementen in het Nederlandse strafproces en de invloed daarvan op het recht op een eerlijk proces (art. 6 EVRM) en de professionaliteit van de strafrechter. Het recht op een eerlijk proces en empirisch onderzoek naar de rol en praktijk van de (straf)rechtspraak komen ook terug in andere (deel)onderzoeken en publicaties.

Sophie heeft haar studies Rechtsgeleerdheid en Criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam aangevuld met cursussen bij de Faculteit der Wijsbegeerte. Aan diezelfde universiteit heeft ze gewerkt als docent en vakcoördinator bij de afdeling Rechtstheorie en Rechtsgeschiedenis. Inmiddels verzorgt ze aan de Radboud Universiteit onderwijs straf(proces)recht in de bachelor en begeleidt ze masterscripties.

Onderzoeksthema Onderzoeksgroep

Publicaties

Onderwijs

Nevenfuncties