prof. dr. M.E. Monteiro (Marit)

Hoogleraar - Departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid
Hoogleraar - Radboud Institute for Culture and History

prof. dr. M.E. Monteiro (Marit)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Marit Monteiro is cultuurhistoricus en sinds 2004 hoogleraar Cultuur- en Religiegeschiedenis.
Zij is opleidingscoördinator van de Research Master Historical, Literary and Cultural Studies.

In haar onderzoek richt zij zich op religieus erfgoed en collectieve herinnering, met nadruk op ‘ongewild’ of problematisch erfgoed. Sinds 2014 werkt zij aan de biografie van de katholieke psychotherapeut Anna Terruwe (1911-2004) waarin zij kwesties van gender, wetenschappelijk en religieus gezag aansnijdt in de verzuilde geestelijke gezondheidszorg van naoorlogs Nederland.

Daarnaast onderzoekt zij zorgarrangementen voor kinderen in koloniaal en postkoloniaal Indonesië die onder de hoede van katholieke missionarissen en protestantse zendelingen in tehuizen opgroeiden. Welke kinderen werden gescheiden van hun ouders door derden opgevoed in koloniale context, en waarom eigenlijk? Deze kwestie is verkend door een door NWO gefinancierd internationaal onderzoeksnetwerk, Children as objects and agents of Change (COAC), dat Monteiro samen met prof. Geertje Mak (Cluster Geesteswetenschappen KNAW/UvA) en prof. Lies Wesseling (UM) coördineerde (2018-2022). Met Mak ontwikkelt zij vervolgonderzoek gericht op het in kaart brengen van kinderopvoeding door niet-verwanten in (post)koloniaal Indonesië.

Met dr. Maaike Derksen (Katholiek Documentatie Centrum) en Marleen Reichgelt MA (dept. GKO) ontving Monteiro 22 september 2021 de Radboud Science Award. Zij kunnen daardoor hun onderzoek naar de impact van ‘beschavingsoffensieven’ op kinderen in voormalige Nederlandse koloniën vertalen naar educatieve activiteiten voor het basisonderwijs. Zij werken daartoe samen met docenten van basisschool De Borgwal in Bemmel.

Samen met dr. Clara Ajiksumo (Atma Jaya University) en dr. Maaike Derksen reconstrueert Monteiro levensgeschiedenissen van voormalige pupillen van het katholieke Sint Vincentius Weeshuis in Batavia/Jakarta. Dit project wordt gefinancierd door de Frans Seda Foundation (2021-2022).

Onderzoeksthema Onderzoeksgroep

Publicaties