dr. C.V. de Morrée (Cécile)

Universitair docent - Departement Moderne talen en culturen
Universitair docent - Radboud Institute for Culture and History

dr. C.V. de Morrée (Cécile)
Contactinformatie
Bezoekadres

Erasmusplein 1
6525 HT NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9103
6500 HD NIJMEGEN

Werkdagen dinsdag

Cécile de Morrée is gespecialiseerd in de Middelnederlandse Letterkunde, bij uitstek in het lied. Haar huidige onderzoek richt zich in het bijzonder op gender, stereotypering en agency in de middeleeuwse literatuur en cultuur van de Lage Landen in internationaal perspectief (met name aangaande de Frans- en Duitstalige gebieden). Daarbij besteedt ze aandacht aan zowel de performance en orale tradities rond middeleeuwse literatuur, als de materialiteit ervan (manuscripten en vroege drukken). In aanvulling op haar onderzoek, zingt Cécile ook graag zelf de middeleeuwse liederen die ze bestudeert.

Recente onderzoeksthema's zijn o.a.: de handschriftenproductie en spiritualiteit in vrouwenkloosters van de moderne devotie, meertalige liederen en muziekverzamelingen, parodie en stereotypering in middeleeuwse feestcultuur, Franse en Nederlandse gedrukte liedboeken. Haar meest actuele werk richt zich op seksueel geweld tegen vrouwen in laatmiddeleeuwse Nederlandse en Franse populaire literatuur, met name liederen (15e-16e eeuw).

Onderzoeksgroep
  • Critical Humanities

Publicaties

Onderzoeksbeurzen en -prijzen

Projecten

Onderwijs

In de media

Nevenwerkzaamheden