J. van Mourik LLM (Jim)

Promovendus - Vaksectie Burgerlijk Recht

J. van Mourik LLM (Jim)
Bezoekadres

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Jim van Mourik is promovendus en verricht onderzoek naar alternatieve geschilbeslechting (alternative dispute resolution, ADR) in verband met insolventieprocedures. De nadruk bij zijn onderzoek ligt op mediation bij faillissementen van vennootschappen.

Voor zijn promotieonderzoek heeft Jim de Legal Research Master van de Universiteit Utrecht (cum laude) afgerond en droeg hij bij aan verschillende onderzoeken naar ADR en overheidsrechtspraak. Zijn scriptie over de bemiddelende rol van de rechter is bekroond met de G.J. Wiarda Prijs. Jim heeft verder ervaring als buitengriffier en als arbitraal secretaris.

Onderzoeksthema
  • Mediation bij faillissement
Onderzoeksgroep
  • Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R)

Publicaties

Nevenwerkzaamheden