J. van Mourik (Jim) LLM

Promovendus - Vaksectie Burgerlijk Recht

J. van Mourik (Jim) LLM
Bezoekadres

Montessorilaan 10
6525 HR NIJMEGEN

Postadres

Postbus 9049
6500 KK NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Jim van Mourik is promovendus. Jims promotie-onderzoek gaat over mediation bij faillissement. Bij faillissement is te weinig geld beschikbaar om alle schuldeisers te betalen. In zo’n situatie is er een veelheid aan betrokken belangen, die soms parallel lopen, en soms tegengesteld zijn. Dat is een bron van conflicten die een efficiënte en doelmatige afwikkeling van het faillissement in de weg kunnen staan. Jim onderzoekt of alternatieve vormen van geschilbeslechting, en mediation in het bijzonder, een oplossing kunnen zijn. Hij gaat in op de mogelijkheden van mediation tijdens faillissement, maar ook op de beperkingen ervan. Jim verricht daartoe literatuuronderzoek en houdt interviews met onder andere curatoren, mediators en rechters.

Jim is geïnteresseerd in de vraag hoe mensen en bedrijven hun recht kunnen halen en beschermen. Hij is met name geïnteresseerd in innovaties in de procedure bij de civiele rechter, in alternatieve geschilbeslechting en in de taak van de civiele rechter.

Voor zijn promotieonderzoek heeft Jim de Legal Research Master van de Universiteit Utrecht (cum laude) afgerond en droeg hij bij aan verschillende onderzoeken naar ADR en overheidsrechtspraak. Zijn scriptie over de bemiddelende rol van de rechter is bekroond met de G.J. Wiarda Prijs. Jim heeft verder ervaring als buitengriffier en als arbitraal secretaris.

Onderzoeksthema
  • Mediation bij faillissement
Onderzoeksgroep
  • Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R)

Publicaties

Nevenwerkzaamheden