prof. dr. M.E.T.C. van den Muijsenbergh (Maria)

Hoogleraar - Faculteit der Medische Wetenschappen (Radboudumc)

prof. dr. M.E.T.C. van den Muijsenbergh (Maria)
Contactinformatie
Bezoekadres


Sinds de start van haar werk als huisarts in 1983 richt zij zich met name op kwetsbare groepen (ongeneeslijk zieken, vluchtelingen en andere migranten, laaggeletterden daklozen). Hierdoor groeide haar interesse in de gezondheidseffecten van sociaal-economische positie en migratie. Haar onderzoek en onderwijs richt zich op de vraag hoe persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg kan bijdragen aan het verkleinen van de gezondheidsachterstanden van deze groepen.
Persoonsgerichte zorg betekent dat de zorgverlener rekening houdt met het hele persoonlijke verhaal van de patient, diens vaardigheden, omstandigheden en wensen en daardoor ed communicatie en besluitvorming is afgestemd op de vaardigheden en wensen van die persoon. Deze zorg beperkt zich niet tot het biomedisch domein, maar omvat alle aspecten die van belang zijn voor de gezondheid van de patient zoals ook huisvesting en financiën.

Publicaties

Onderwijs

Curriculum Vitae

Nevenwerkzaamheden