ir. I.N. Mulder (Ike)

Promovendus - Software Science

ir. I.N. Mulder (Ike)
Bezoekadres

Toernooiveld 212
6525 EC NIJMEGEN
Interne postcode: 47

Postadres

Postbus 9010
6500 GL NIJMEGEN

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Mijn onderzoek focust zich rond technieken die kunnen laten zien dat programma's correct zijn. Hier verstaan we onder 'correct' dat het programma altijd doet wat we ervan verwachten (bijv. een lijst sorteren), en dat er nooit kritieke fouten kunnen voorkomen (bijv. delen door nul).
In het bijzonder kijk ik naar programma's die simultaan kunnen worden uitgevoerd. Denk hier aan een lijst waar meerdere processoren tegelijk in kunnen lezen en schrijven. Het is hier een stuk ingewikkelder om correctheid aan te tonen: je moet namelijk rekening houden met wat de andere processen met de lijst kunnen hebben gedaan. Toch zijn er logica's ontwikkeld die met een rigoreus, wiskundig bewijs, de correctheid van zulke programma's kunnen aantonen.
Deze wiskundige bewijzen zijn echter lang, ingewikkeld en arbeidsintensief. Ik heb methodes ontwikkeld om deze bewijzen grotendeels te automatiseren. Dit zorgt er voor dat het makkelijker wordt om correctheid aan te tonen van deze ingewikkelde programma's.

Publicaties

Nevenwerkzaamheden